"Live-cam gratis!!!"
Dla użytkowników telefonu obraz live gratis.

Warunki akcji promocyjnej HIGH5


Akcja dla użytkowników High5 jest dobrowolnym świadczeniem usługodawcy. Akcja dla użytkowników jest przeprowadzana codziennie w godzinach 00:00 – 23:59 CET.

Podczas akcji określonych zostanie 5 użytkowników, którzy zostaną nagrodzeni. Ustalenie nagrody i jej wysokości leży w wyłącznym obowiązku usługodawcy.

Usługodawca jest uprawniony do zakończenia lub przerwania akcji w dowolnym momencie. Użytkownik biorąc udział w akcji, oświadcza, że w przypadku anulowania lub przerwania akcji nie będzie rościć sobie prawa do nagrody. Nie istnieje obowiązek realizacji konkursu w przyszłości.

Użytkownicy, którzy uzyskają nieuczciwą przewagę lub uzyskają przewagę przez oszustwo, zostaną bez wyjątku wykluczeni z trwającego konkursu. Dotyczy to także porozumiewania się z pracownikami w celu wspólnego osiągnięcia nieuczciwej przewagi.

 
avs