"Live-cam gratis!!!"
Dla użytkowników telefonu obraz live gratis.

Our horny advent calendar

what are you looking forward to, more than erotic pictures, sexy videos
and many free minutes or free coins.
You can find all of this in our horny christmas calendar.
Open every day an calendar door full of eroticism.
to the calendar

Warunki akcji promocyjnej HIGH5


Akcja dla użytkowników High5 jest dobrowolnym świadczeniem usługodawcy. Akcja dla użytkowników jest przeprowadzana codziennie w godzinach 00:00 – 23:59 CET.

Podczas akcji określonych zostanie 5 użytkowników, którzy zostaną nagrodzeni. Ustalenie nagrody i jej wysokości leży w wyłącznym obowiązku usługodawcy.

Usługodawca jest uprawniony do zakończenia lub przerwania akcji w dowolnym momencie. Użytkownik biorąc udział w akcji, oświadcza, że w przypadku anulowania lub przerwania akcji nie będzie rościć sobie prawa do nagrody. Nie istnieje obowiązek realizacji konkursu w przyszłości.

Użytkownicy, którzy uzyskają nieuczciwą przewagę lub uzyskają przewagę przez oszustwo, zostaną bez wyjątku wykluczeni z trwającego konkursu. Dotyczy to także porozumiewania się z pracownikami w celu wspólnego osiągnięcia nieuczciwej przewagi.

 
avs