Live-Cam gratuit!!!
Utilizatorii de telefon primesc imaginea live gratuit.
 

High5

Bonus
00 00 Std 00 Min 00

Participă acum și pune mâna pe un bonus formidabil

Cei mai buni 5 utilizatori primesc de la noi minute și monezi.
Participă aici gratuit la programul bonus.

Termeni si Condiții de utilizare a site-ului Camworld.tv pentru Webmasteri


§1. Domeniul de aplicare / Condiţii generale

Camworld.tv (numit în continuare Oferant) pune la dispoziţie pe internet condiţiile  tehnice pentru o platformă prin intermediul căreia Utilizătorul interesat (numit în continuare Webmaster) poate prezenta vizitatorilor potenţiali serviciile oferite pe propriile pagini Web/domenii prin transmisie de imagini şi chat.

Serviciile furnizate de către Oferant, respectiv de partenerii acestuia, se desfăşoară exclusiv pe baza prezentelor Condiţii Generale. Oricare alte Condiţii Generale ale Webmaster-ilor nu sunt recunoscute de către Oferant. Prin solicitarea serviciilor furnizate de către Oferant, Webmaster-ul recunoaşte valabilitatea prezentelor Condiţii Generale. Prin înregistrarea pe portalul internet pus la dispoziție de către Oferant, Webmaster-ul este de acord cu Condiţiile Generale. Oferantul îşi păstrează dreptul de a modifica Condiţiile Generale şi de a le adapta evoluţiei internetului. Furnizarea de servicii noi este supusă clauzelor acestor Condiţii Generale. 

 

§2. Protecţia Datelor

Webmaster-ul este de acord ca toate informaţiile cu caracter personal furnizate la înregistrare să fie stocate şi prelucrate de către Oferant în conformitate cu Legea Federala despre Protecţia Datelor (BDSG), Legea Telecomunicaţiilor (TGK) şi

Legea privind Telemedia (TMG), numai în măsura in care acestea sunt importante pentru îndeplinirea contractului sau pentru motive de facturare.

Aici se tratează despre date privind persoana, date privind utilizarea si date privind facturarea.

Pentru facturare, Oferantul foloseşte următoarele date ale Web-masterului: numărul IP al Webmaster-ului, datele de acces ale Webmasterului, precum şi data şi durata tuturor acceselor.  

Oferantul nu își asumă obligaţia de a controla din punctul de vedere a legalităţii, serviciile şi transmisiunile, respectiv conţinutul comunicaţiilor oferite sau folosite de către Webmaster. Stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal ale Webmasterului au loc doar prin consimţământul acestuia. Datele se vor depozita atâta timp cât este necesar în cadrul acestui acord şi respectând dispoziţiile legale în vigoare. Webmaster-ul are oricând dreptul de a cere şi obţine informaţii despre datele care îl privesc.

Oferantul atrage atenţia în mod expres Webmaster-ului asupra faptului că Protecţia Datelor privind transmisiile de date în reţele neprotejate ca şi internetul, nu poate fi garantată în întregime, din punctul de vedere a nivelului tehnic actual.

  

§3. Înregistrare si condiții de participare

Utilizarea ofertelor şi a serviciilor puse la dispoziţie de către Oferant presupune înregistrarea conform regulilor.

Utilizătorul trebuie sa fi împlinit la înregistrare cel puţin vârsta de 18 ani şi să fie capabil să acţioneze.

Webmaster-ul este de acord să completeze formularul de înscriere cu date reale, exacte, actuale şi complete, şi să le actualizeze în caz de necesitate.

În cazul în care datele personale furnizate de către Webmaster sunt inexacte, incomplete nereale sau neactuale, Oferantul are dreptul de a revoca fără preaviz şi/sau de a bloca temporar sau definitiv accesul Webmaster-ului la cont sau utilizarea de către Emitent a unui sau a tuturor serviciilor.

Prin prezentul acord Webmaster-ul îşi asumă obligaţia de a proteja oferta paginilor memorizate pe serverul web precum si alte informaţii ale Webmaster-ului memorizate (nume utilizator, parola, imagini, acces online, acces prin intermediul telecomunicațiilor) de la răspândirea lor la terți, îndeosebi minori sau alte persoane care au nevoie de a fi protejate.  

Webmaster-ul își asumă întreaga răspundere privind fiecare acces (cu nume utilizator si parolă) si utilizare a serviciilor puse la dispoziție de către Oferant.  

Webmaster-ul este de acord să comunice imediat pierderea datelor identificative sau descoperirea acestora de către terţi.

Webmaster-ul se va ocupa în întregime de siguranţa datelor transmise de acesta pe internet sau înmagazinate pe serverii web.

În caz de necesitate, Webmaster-ul se declară dispus să furnizeze eventuale informații importante privind comunicarea, înregistrarea, modificarea, suspendarea sau ștergerea propriului cont.  

 

§4. Prestări de servicii de către Oferant

Oferantul a developat un sistem de comunicare interactivă în reţele digitale, cu ajutorul căruia, userii internet pot intra în contact direct cu Emitenţii şi Webmaster-ii prin intermediul transmisiei de imagini.

Acest sistem este propus de către Oferant la URL - ul Camworld.tv. Webmasterul ia la cunoştinţă faptul că Oferantul poate avea si alte domenii registrate, pe care poate da în folosinţă același sistem. De asemenea, acest sistem poate fi pus la dispoziție si partenerilor Oferantului.

Webmaster-ul este de acord ca serviciile oferite de către el să fie transmise şi pe alte platforme.

Prin intermediul sistemului pus la dispoziţie de către Oferant pot să se prezinte Webmaster-ului clienţi potenţiali interesaţi de ofertele acestuia. Aceștia pot lua legătura cu Emitenţii prin chat sau prin contact telefonic. Oferantul pune la dispoziţie numai platforma pentru contact între Emitenți, Webmaster şi persoanele interesate si se ocupa de serviciile promovate de Emitenţi şi de Webmaster ca marketing, suport tehnic precum şi facturare şi încasare. Oferantul încasează sumele câștigate de către Webmaster si le plătește acestuia, după reţinerea comisionului propriu.

Dacă reţine necesar pentru sporirea atractivității platformei, Oferantul este liber să pună la dispoziţia vizitatorilor alte oferte şi link-uri.

Webmasterul nu are nici un drept asupra unei anumite extinderi, structuri sau asupra unui anumit conținut al ofertei pusa la dispoziție de care Oferant 

Dreptul Webmaster-ului de utilizare a software-urilor specifice ale platformei este reglementat de art. § 5 din prezentele Condiții Generale.

 

§5. Software / Dreptul de autor

În cadrul serviciilor oferite, Oferantul acorda Webmaster-ului dreptul limitat de utilizare a software-urilor specifice ale platformei. Dreptul sus-menţionat nu este transferabil, nu se poate acorda în licenţa, nu este excluziv, este simplu si fără plată.

Licenţa autorizează Webmaster-ul să instaleze software-ul şi să îl folosească pe platforma Oferantului pe baza dispoziţiilor şi în cadrul serviciilor oferite şi chat-ului.

Dreptul de utilizare este acordat cu condiţia ca Webmaster-ul să furnizeze la înregistrare date reale, exacte, actuale si complete si să respecte prezentele Condiţii Generale. Webmaster-ului nu îi este permis să multiplice software-ul, respectiv să îl facă accesibil la terţi, să cedeze software-ul şi drepturile acestuia, să îl închirieze, să îl încredinţeze la terţi, să îl modifice, să îl traducă, să efectueze asupra lui practica de Reverse Engineering, să îl descompună sau să îl dezasambleze, să realizeze software-uri derivaţi pe baza acestuia.

Drepturile de proprietate intelectuală, precum si alte drepturi de proprietate rămân ale Oferantului. Webmaster-ul nu are dreptul să pretindă concesia sau vizionarea codului sursă al software-ului.

 Persoane sau antreprize care se află în concurenţă sau în competiţie cu Oferantul sau produsele sale, respectiv serviciile sale nu au dreptul de utilizare. 

În caz de nerespectare a acestei reguli, se va aplica o amendă plătibilă si legată de cazul individual de 5.000,- euro. Oferantul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile acestui Acord.

 

§6. Drepturile si obligaţiile Webmaster-ului.

Webmaster-ul se va aproviziona cu necesarul de hardware si software pentru accesul la internet, pe cheltuiala proprie. Webmaster-ul furnizează serviciile din locul unde se află, din ţară sau din străinătate, şi îşi asumă obligaţia de a respecta normele legale în domeniu, în vigoare atât în Germania cât şi în străinătate.

Acordul privind transmiterea de material se realizează exclusiv între Emitent, Webmaster şi persoana interesată.

În consecinţă, doar persoana interesata este răspunzătoare de plata onorariului spre Webmaster. Totodată, Oferantul nu își asumă obligaţia de a controla caracterul legitim a serviciilor puse la dispoziţie de către Webmaster.

Întrucât din cauza colaborării Webmaster-ului cu terţi, au derivat si continuă să deriveze drepturi de utilizare, drepturi conexe, drepturi personale si alte drepturi, Webmaster-ul va ceda irevocabil Oferantului toate drepturile exclusive si transferabile în momentul creării lor, ca acesta să le poată folosi în mod exhaustiv si la nivel mondial fără restricţii de timp, conţinut sau spaţiu sau va transfera toate drepturile conexe (incluziv revendicări de remunerație, daca atribuibile), chiar si în caz de tip de utilizare necunoscută. Recunoaşterea drepturilor cuprinde în special următoarele drepturi de autor, excluzive, transmisibile : drepturi de utilizare, drepturi conexe si alte drepturi: 

-dreptul de difuzare, dreptul la banca de date, dreptul de telecomunicaţie, dreptul de utilizare on-line, dreptul de download și videograme, dreptul de a reproduce, dreptul de distribuție, dreptul de utilizare pentru scopuri publicitare, dreptul de utilizare parțial. Utilizarea prin video și CD-ROM,

-TV, Internet, presă.

Webmaster-ul lucrează pe propria răspundere ca si colaborator independent al Oferantului. Webmaster-ul îşi asumă obligaţia de a plăti impozitul pe venit.

Oferantul ia în seama respectarea normelor legale. Din această cauză, Webmaster-ului îi este interzis în mod expres divulgarea, solicitarea sau furnizarea, prin intermediul sistemului Oferantului, de material cu conţinut ilegal, de exemplu pornografie ilegală.

În particular, Webmaster-ului îi este interzis în mod expres:

a) să divulge şi/sau să furnizeze material pornografic cu copii sau animale şi/sau material care exaltă violenţa;

b) să aducă prejudicii de orice tip minorilor;

c) să se prezinte, în cadrul serviciului utilizat, ca şi reprezentant, administrator sau responsabil al serviciului, sau ca asociat a acestor persoane;

d) să colecteze, înmagazineze sau să divulge date personale ale Vizitatorilor sau a Emitenților;

e) să cauzeze daune, sau să întrerupă serviciile sau server-urile şi reţelele asociate acestora;

f) să nu respecte dispozițiile reţelelor asociate serviciilor;

g) să deranjeze, să ameninţe, să defăimeze, să hărțuiască sau să jeneze Vizitatorii sau alți Emitenţi;

h) să copieze, să duplice, să imite şi să vândă serviciile sau conţinuturile şi subdomeniile acestora;

i) să folosească serviciile Oferantului pentru scopuri comerciale fără acordul expres şi scris al Oferantului;

j) să facă publicitate de orice fel. Această regulă priveşte în particular publicitatea de orice fel făcută de Emitenţi şi Vizitatori a ofertelor proprii sau a terţilor. Această regulă nu este valabilă pentru publicitatea de către Webmaster privind propria activitate de Webmaster al Oferantului.

k) să ispitească alţi Emitenţi si/sau Vizitatori. Este strict interzis să se menţioneze sau să se scrie prin telefon, email sau chat, următoarele date ale Vizitatorilor Oferantului, fie ele private sau comerciale: adrese email, numere de telefon, numere de serviciu de orice fel, domenii web.

Nerespectarea unei sau a mai multor interziceri sus-menţionate, rezultă în terminarea imediată a accesului pe chat şi în terminarea fără preaviz a acordului cu Webmaster-ul.

Dacă există un depozit, acesta poate fi reţinut de către Oferant. În caz de nerespectare a acestei reguli, se va aplica o amendă cu oblig de plată, legată de fiecare caz individual, de 5.000,- de euro. Oferantul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile acestui Acord.

La prima cerere, Webmaster-ul va absolvi Oferantul de orice revendicație din partea terţilor, făcute din cauza conținutului ilegal sau imoral furnizat de către Webmaster pe site-urile Oferantului.

Dacă Webmaster-ului i s-a furnizat hardware pentru exercitarea propriei activităţi, acest material se consideră în împrumut, pe durata activităţii, şi se va restitui Oferantului cu încheierea activităţii.

Webmaster-ul va folosi materialul tehnic încuviinţat de către Oferant, doar pentru serviciile puse la dispoziţie de Oferant. Manipularea software-ului şi hardware-ului şi utilizarea lor pentru scopuri private este interzisă. Dacă se prezintă probleme tehnice, Webmaster-ul trebuie să informeze imediat Oferantul.

  

§7. Remunerarea generală a serviciilor Webmaster-ului

Pentru serviciile care se achită prin transfer de debit, card de credit sau telecomunicaţii, Webmaster-ul va primi o parte din proviziuni în funcţie de durata executată a acordului între Emitent şi Vizitator.

Webmaster-ul are dreptul la plata propriilor proviziuni din partea Oferantului doar atunci când Oferantul încasează plata de la Vizitator. În caz de neplată din partea Vizitatorului, Oferantul nu va plăti nici proviziunile Webmaster-ului. Oferantul are obligaţia de a face dovada în caz de neplată din partea Vizitatorului.

Dispoziţiile care reglementează remunerarea Webmaster-ului pot fi modificate în conformitate cu art. § 13 a prezentelor Condiţii Generale.   

  

§8. Remunerarea serviciilor Webmaster-ului furnizate prin telecomunicaţii

În diverse țări, Webmasterii se pot folosi de un serviciu de telecomunicaţii pentru plata propriilor servicii. Acest serviciu permite Vizitatorilor de a întra în contact cu Emitenţii plătind un tarif.

Asistenţa tehnică pentru funcţionalitate este garantată prin numere de serviciu.  Evaluarea serviciului se va face în mod statistic şi va fi furnizată Webmaster-ului de către Oferant. Sistemul memorizează datele lunii curente precum şi a lunii trecute, pentru o perioadă selectabilă de timp.

Oferantul remunerează Webmaster-ul pentru serviciile produse, odată pe lună. Remuneraţia se va calcula numai pe baza datelor registrate de Oferant.

Proviziunile Webmaster-ului nu se vor calcula în nici un caz pe baza datelor colectate de el însuși.  Webmaster-ul îşi asumă obligaţia de a descărca în mod actual facturile care se găsesc în contul său. Aceste documente nu vor fi trimise prin posta sau email.  

Oferantul are dreptul de a bloca toată sau o parte din plata remuneraţiei Webmaster-ului în cazul în care este în curs o anchetă preliminară a poliţiei sau a Procuraturii Publice împotriva sa sau a terţilor care au legături cu relația contractuală existentă între Webmaster, Vizitator şi Oferant.

Webmaster-ul îşi asumă obligaţia de a comunica imediat Oferantului deschiderea unei anchete împotriva sa precum şi terminarea procedurii. În cazul în care exista motive întemeiate de a suspecta generarea unui volum de convorbiri prin încălcarea dispozițiilor legale sau prin nerespectarea acestui contract, Oferantul își rezerva dreptul de a reține Webmaster-ului volumul de afaceri rezultant. Eventuale remuneraţii excesive plătite din greșeală Webmaster-ului se vor defalca din remuneraţiile succesive.

Proviziunile Webmaster-ului vor fi facturate acestuia circa 2 săptămâni după sfârşitul fiecărei înregistrări de date. Plata Webmaster-ilor cu domiciliul în Germania are loc prin transfer bancar; suma minima transferabila este de 25 de EUR. Plata Webmaster-ilor cu domiciliu în afara Germaniei are loc prin cec sau transfer bancar; suma plătibilă minimă este de 50 de EUR. Normal, transferul bancar/alte plăţi vor avea loc o săptămână după emiterea facturii.

 În cazul în care achitarea prin Deutsche Telekom sau prin alţi furnizori de telecomunicaţii întârzie, vor întârzia corespunzător si plăţile acelor remuneraţii. 

Webmaster-ul poate să se opună unei facturi în timp de maxim 4 săptămâni de la data emiterii sale. După opoziţia Webmaster-ului, Oferantul va controla facturile / crediturile emise.

 

§9. Obligaţii speciale ale Webmaster-ului în caz de servicii oferite prin telecomunicaţii.

Webmaster-ul îşi asumă obligaţia de a respecta condiţiile eliberate de Bundesnetzagentur (BNetzA) privind serviciile cu valoare adăugată, catalogul de criterii si comportament al Freiwilligen Selbstkontrolle für Telefonmehrwertdienste e.V. (FST) în versiunea actuala.

Webmaster-ul este răspunzător excluziv de conţinutul propriilor servicii, în conformitate cu art. § 7 par. 1 al Legii Telemedia (TMG). Oferantul, în conformitate cu art. §§ 8, 10 al Legii Telemedia (TMG) nu are nici un fel de răspundere privind conţinutul serviciului pus la dispoziţie de Webmaster. Webmaster-ul va respecta toate normele privind furnizarea serviciilor cu valoare adăugata. În cazul nerespectării din partea Webmaster-ului unei din aceste obligaţii impuse prin lege, din care pot rezulta revendicări de orice tip din partea terţilor, inclusiv a Statului, Webmaster-ul absolveşte la prima cerere Oferantul de orice răspundere. 

Webmaster-ul își asumă obligaţia de a utiliza doar el însuși si doar pentru scopuri proprii numerele de telefon de serviciu furnizate prin acest Acord. Transmiterea, cedarea la terţi pentru utilizări ulterioare este permisă doar prin acordul expres şi scris al Oferantului.

 

§10. Impozitele Webmaster-ului

Webmaster-ul este răspunzător de plata impozitelor pe sumele câştigate. Plata TVA-ului are loc numai prin prezentarea unei licenţe comerciale valabilă, respectiv unui număr TVA eliberat de Fisc sau de o altă autoritate fiscală.

În cazul în care Webmaster-ul, respectiv activitatea sa comercială au reşedinţa în străinătate, nu se va plăti TVA-ul, chiar şi atunci când exista licenţă comercială/număr TVA valabilă.  În cazul în care licenţa comercială/numărul TVA se va prezenta după plata proviziunilor, TVA- ul pentru acele proviziuni nu se va plăti retroactiv.

Webmaster-ul îşi asumă obligaţia de a comunica imediat Oferantului, închiderea propriei afaceri.

 

§11. Răspundere

Webmaster-ul foloseşte serviciile Oferantului exclusiv pe propriul risc şi pe propria răspundere.

Oferantul nu este răspunzător pentru nici o daună produsă Webmaster-ului sau a unei alte persoane ca rezultat al descărcării de pe Internet a software-urilor sau a altor conţinute puse la dispoziţie de către Webmaster, sau ca rezultat a altor tranzacții legate de serviciile puse la dispoziție Webmasterului de către Oferant.

Independent de baza juridică, Oferantul va răspunde doar pentru daunele cauzate în mod intenţionat sau din cauza neglijenţei.

În plus, Oferantul va răspunde pentru daunele cauzate în urma violării din cauza neglijenţei a unei obligaţii contractuale fundamentale, sau cauzate din lipsa unei caracteristici asigurate. 

În rest, se exclude orice răspundere pentru alte neglijente. Oferantul nu garantează în nici un fel fiabilitatea Emitenţilor înscrişi în sistem sau a Webmaster-ilor secundari al Webmaster-ului.

Orice răspundere pe baza legii privind răspunderea producătorilor, va rămâne neafectată. Oferantul nu îşi asumă nici o răspundere privind eficienţa sau funcţionarea fără defecte a canalului de comunicaţie Internet sau a altelor canale de comunicaţie.

Se exclude orice răspundere pentru daunele cauzate de serviciile pentru telecomunicații puse la dispoziţie de terţi. 

Oferantul nu îşi asumă nici o răspundere pentru comportamentul Emitenţilor, Webmaster-ilor, Vizitatorilor sau a altor terți sau privind conţinuturile sau declaraţiile făcute de Vizitatori, Emitenţi sau alţi terţi în cadrul serviciilor.

Oferantul nu garantează în nici un fel fiabilitatea Vizitatorilor.

Ofertantul are dreptul de a reţine bunurile privind transmisia de material de către Webmaster până la plata totală a sumelor datorate Oferantului sau a partenerilor săi contractuali, pe baza relaţiilor de afaceri cu Webmaster-ul.

  

§12. Durata contractului / Terminarea contractului

Oferantul nu are obligaţia de a accepta noile înscrieri ale Webmaster-ilor.

Contractul se încheie pe o perioadă indeterminată. Acesta poate fi terminat de ambele parţi, pe înscris şi fără preaviz.

La terminarea Contractului nu este nevoie de a motiva această alegere. Terminarea Contractului poate avea loc în formă scrisă (trimisă prin poştă sau fax) sau trimisă prin email.

Rămâne neafectat dreptul de terminare fără preaviz a contractului pe motive întemeiate. Motive bine întemeiate pentru terminarea contractului fără preaviz există dacă Webmaster-ul nu este major, dacă acesta permite accesul la sistemul Oferantului minorilor, dacă furnizează material pornografic – în special cu copii sau animale – ilegal, sau dacă Oferantul suspendă propriile servicii din motive economico-financiare.

Prin terminarea contractului, Webmaster-ul are obligaţia de a returna Oferantului tot materialul pus de acesta la dispoziţie Webmaster-ului, si de a şterge orice eventuală copie. Rin terminarea contractului, Webmaster-ul nu mai are dreptul de a oferi servicii prin sistemul Oferantului.

 

§13. Modificări ale contractului 

Oferantul are libertate totală în organizarea conţinuturilor serviciilor sale, precum şi în denumirea platformei pusă la dispoziţie de acesta.

Are dreptul de a modifica, transforma sau suspenda toate sau unul dintre servicii în orice moment. În conformitate cu art. § 14 a prezentului contract, Oferantul are dreptul de a termina contractul în mod total sau parţial şi să ofere eventual stipularea unui contract nou.

Webmaster-ii vor fi informaţi cu timp înainte de modificări etc.

Oferantul are dreptul de a modifica sau a integra aceste Condiţii Generale în orice moment. În cazul eventualelor modificări sau integrări a prezentelor Condiţii Generale, Webmaster-ul va fi înştiinţat de fiecare dată.

Condiţiile Generale modificate sau integrate se vor aplica pentru prima oară când, după primirea înştiinţării de către Oferant, Webmaster-ul va utiliza din nou serviciile Oferantului, făcând clic pe căsuţa prin care accepta Condiţiile Generale în momentul înscrierii sau explicând în alt mod că este de acord cu Condiţiile Generale modificate.

În cazul în care Webmaster-ul nu accepta Condițiile Generale modificate, Oferantul poate termina contractul fără preaviz.

 

§14. Clauze finale şi instanţă competenta

Se vor aplica legile din Venezuela.

În măsura permisă de lege, instanţa competenta este localitatea sediului comercial al Oferantului.

Oferantul poate da în judecată Webmaster-ul şi în localitatea în care acesta are reşedinţa sau in care are reşedinţa sediul comercial a acestuia.

În cazul în care una dintre clauzele acestor Condiţii este sau va fi invalidă, aceasta nu va condiţiona validitatea clauzelor contractului.

În acest sens, în locul clauzei invalide, părţile contractului îşi asumă obligaţia de a stabili o clauză validă, care să se apropie cel mai mult de sensul şi scopul propus de finalitatea economică.

În cazul în care condiţiile economice actuale prezintă un viciu şi este nevoie de interpretarea contractului, se va proceda corespunzător. Renunțarea Oferantului de a exercita sau de a aplica un drept sau o clauză a acestor Condiţii Generale, nu reprezintă renunţarea definitivă la acest drept sau la clauza corespunzătoare.  Acorduri subsidiare, modificări si integrări a acestor Condiţii Generale se pot face doar în scris.

 

Condicii Generale, 2012 Porlamar

 
avs